Skip to content

Istotą projektu jest pokazanie sportu jako istotnego czynnika mającego wpływ na decyzje oraz motywacje do osiągania celów w życiu prywatnym i zawodowym. Zaprezentowane grono sportowców z różnych dyscyplin sportowych pokazuje na własnych przykładach jak bardzo sport odcisnął piętno na ich całym życiu i ukształtował ich charakter.

Celem jest ukazanie każdemu odbiorcy jak wszystkie dziedziny sportu oraz każdy stopień zaawansowania prowadzi do kształtowania charakteru, pomocy dążenia do życiowych sukcesów. Odbiorcy uświadamiają sobie jak kompetencje i sport bedący nawet życiowym hobby może pomóc im w rozwinięciu samodyscypliny, zaangażowania i poświecenia, które są niezbędnymi wartościami do odniesienia sukcesu, nauczeniu ważnych cech m.in. pokora, nie poddawanie się, odpowiedzialność.